Ako si rezervovať karavan?

Pri objednaní­ cez objednávkový formulár na našej webovej stránke je karavan dočasne rezervovaný po dobu 3 dní­. Súčasťou objednávky je zálohová faktúra, ktorá je obratom zaslaná na mail objednávateľa. Po zaplatení­ zálohy, ktorá predstavuje 50% z celkovej sumy, a jej pripí­saní­ na účet, sa dočasná rezervácia mení­ na záväznú. Zálohu môžete zaplatiť prevodom na účet uvedený v zálohovej faktúre, pričom ako variabilný symbol je potrebné použiť čí­slo objednávky a do popisu napí­šete meno a termí­n rezervácie. Ak nebude záloha zaplatená do 3 dní­ od dočasnej rezervácie, rezervácia sa zruší­ a karavan bude ďalej ponúkaný ako voľný.

Kde a kedy si môžem prevziať a odovzdať karavan?

Karavan Vám odovzdávame na našej adrese – Kráčiny 6, Martin 036 01. Pri odovzdaní­ Vás poučí­me, ako vozidlo správne použí­vať. Vozidlo je možné prevziať v prvý deň prenájmu od 9:00 hod a vrátiť v posledný deň prenájmu do 18:00 hod. Všetky odchýlky od uvedeného musia byť vopred vzájomne dohodnuté. Pri vrátení­ auta sa urobí­ kontrola stavu karavanu, ktorá trvá zhruba 30 minút. Počas prenájmu karavanu si u nás môžete bezplatne zaparkovať Vaše motorové vozidlo.

Aký vodičský preukaz potrebujem?

  • naše obytné vozidlá majú celkovú hmotnosť do 3500kg, takže Vám stačí­ vodičský preukaz skupiny B.
  • pre obytný prí­ves platí­ nasledovné:

Ak má súprava (celková hmotnosť vozidla + celková hmotnosť prí­vesu) do 3500 kg a celková hmotnosť prí­vesu neprevyšuje pohotovostnú hmotnosť vozidla, postačuje vodičský preukaz skupiny B. Celkové hmotnosti sú uvádzané vo veľkom technickom preukaze.

V prí­pade, že celková hmotnosť jazdnej súpravy prevyšuje 3500 kg a zároveň je nižšia ako 4250 kg je potrebné vodičské oprávnenie skupiny B s harmonizačným kódom 96.

Pri celkovej hmotnosti jazdnej súpravy vyššej ako 4250 kg je potrebné mať vodičské oprávnenie skupiny B+E.

Ako je to s vodou, elektrinou a plynom?

Vo vozidle je nádrž na vodu s objemom od 80 do 110 litrov (v závislosti od konkrétneho karavanu). Táto voda slúži na umývanie riadu, sprchovanie a splachovanie WC. Na dočerpanie vody je v aute hadica alebo krhla. Voda sa komfortne dopčºňa zvonku karavanu. Obytné autá sú taktiež vybavené nádržou na odpadovú vodu s rovnakým objemom (80 – 110l), do ktorej je zachytávaná použitá voda z umývadiel a sprchy v karavane (okrem WC), a túto nádrž je možné vypúšťať na určených miestach – napr. v kempoch, na čerpací­ch staniciach a pod. WC má samostatnú zbernú kazetu na zachytávanie splaškov, ktorá sa taktiež samostatne vyprázdňuje na miestach na to určených. Chémia a toaletný papier určený pre chemické WC je súčasťou karavanu v cene prenájmu.

V autokaravane sú dve batérie, jedna slúži pre motorovú časť auta a druhá pre obytnú časť. Z batérie pre obytnú časť auta je zabezpečený chod svetiel, zásuviek, spotrebičov a čerpadla na vodu. Batéria pre obytnú časť sa dobí­ja za jazdy karavanom z motora, pripojení­m karavanu do elektrickej siete káblom, ktorý je súčasťou prí­slušenstva karavanu, prí­padne solárnym panelom, ak je súčasťou prí­slušného karavanu.

V karavane sú dve plné plynové fľaše s propán-butánom, minimálne jedna z nich už je napojená do okruhu. Plyn slúži na varenie, kúrenie, ohrev teplej vody a chod chladničky v prí­pade, že karavan je odstavený a nie je napojený na zdroj elektrickej energie. Plyn je v cene prenájmu a nie je potrebné ho pri vrátení­ karavanu dopčºňať.

Spotrebiče v aute

Karavany majú v rámci interiéru zásuvky na 12V – tieto fungujú stále, a zásuvky na 230V – tieto fungujú, iba keď je karavan napojený na vonkajší­ zdroj elektrickej energie. Chladnička s mrazničkou funguje na plyn alebo na elektrinu (pri zapojení­ do vonkajšej elektrickej siete na 230V alebo počas jazdy pri zapojení­ do zásuvky na 12V). Varič funguje iba na plyn. Zápalky a zapaľovač nájdete v aute. Varič má väčšinou dve alebo tri platne. Kúrenie a ohrev vody funguje na plyn pomocou integrovaných termostatov. Vozidlo je vybavené motorovou klimatizáciou (funguje za jazdy) a klimatizáciou nadstavby, ktorá je funkčná, iba keď je karavan napojený na 230V.

Väčšina áut je vybavená multifunkčným rádiom s navigáciou, DVD, parkovací­mi senzormi, cúvacou kamerou, alarmom, atď. (podľa triedy výbavy daného karavanu).

Čo si zobrať so sebou?

Kuchynka je štandardne vybavená prí­borom a riadom (taniere, poháre, čajní­k a šálky).
Súčasťou výbavy je aj posteľná bielizeň – plachty rámci kapacity jednotlivých karavanov. Periny a vankúše nie sú súčasťou vybavenia.

Čo je zakázané pri jazde?

Všetci cestujúci v motorovom vozidle musia počas jazdy sedieť na sedadle pripútaní­ bezpečnostnými pásmi. Je zakázané chodiť za jazdy po vozidle alebo odpočí­vať na posteli. Všetky bočné a strešné okná musia byť úplne zavreté a zaistené. V obytnom prí­vese sa za jazdy nesmú nachádzať žiadne osoby.

Čo naši zvierací­ miláčikovia?

V našej požičovni nemáme problém s domácimi miláčikmi, ale je potrebné nás o tom vždy vopred informovať. Pri vrátení­ karavanu skontrolujeme, či po zvieratku neostali vo vozidle chlpy, prí­padne iné neprimerané znečistenie/poškodenie.

Ako postupovať v prí­pade poškodenia, odcudzenia alebo poruchy motorového vozidla?

To všetko a ešte viac sa dočí­tate vo „Všeobecných obchodných a zmluvných podmienkach“.